Deposits
Pilihan Perbankan Had Transaksi Masa Proses
Minimum Maksimum
ATM
Deposit Tunai
Pemindahan Dalam Talian
Transfer Bank Tempatan
20.00 100,000.00 10 mins
Pengeluaran
Pilihan Perbankan Had Transaksi Masa Proses
Minimum Maksimum
Pengeluaran Cepat 50.00 20,000.00 15 - 30 mins
Transfer Bank Tempatan > 20,000.00 100,000.00 Maksimum 1 Hari

Nota-nota Penting:

  • Nama bank akaun anda (nama waris) mestilah sama dengan nama yang didaftar dalam akaun FUN88 anda.
  • Semua amaun maksimum adalah berdasarkan setiap urusniaga setiap hari.
  • Semua pengeluaran hanya boleh dibuat dari jam 12 petang hingga 3 pagi setiap hari dan hanya 1 pengeluaran sehari.
  • Pengeluaran Bonus dan Kemenangan adalah tertakluk kepada Terma & Syarat. Ahli-ahli tidak boleh membuat pengeluaran sehingga keperluan Terma & Syarat telah dipenuhi.
  • Anda dinasihatkan untuk menyimpan resit bank atau ID rujukan transaksi kerana kami mungkin memintanya sebagai bukti pembayaran.
  • Kami mungkin memerlukan dokumen-dokumen pengesahan sebelum pemprosesan mana-mana pembayaran dari akaun pemain anda dan jumlah besar pengeluaran mungkin mengambil masa yang lebih lama untuk diproses.
  • Untuk keselamatan langkah berjaga-jaga, kami berhak untuk menolak pengeluaran ahli jika mereka tidak padan dengan maklumat yang disediakan.
  • Kami menggunakan sistem asas pertama datang pertama layan. Ambil perhatian bahawa kelewatan pemprosesan juga boleh disebabkan oleh sistem perbankan yang perlahan atau ketiadaan bank untuk menawarkan perkhidmatan 24-jam sepanjang masa.


Kembali ke atas